en-Wat is een privé zwemschool?

23/09/2022

Wat is het verschil tussen een privé zwemschool en een reguliere zwemschool?
Een privé zwemschool? Wat is dat nou eigenlijk? Dat is toch allemaal veel te duur? Ondanks dat er steeds meer privé (kleine) zwemscholen erbij komen, loopt de bekendheid nog wat achter. Onze privé zwemschool bestaat al vanaf 2013 en graag leggen wij de verschillen uit zodat ouders een beter overwogen keus kunnen maken.

Er zijn een aantal verschillen tussen een privé zwemschool en een reguliere zwemschool.
Beide zwemscholen geven les aan kinderen en proberen kinderen te begeleiden naar A, B, C diploma of zelfs nog verder. Toch is de aanpak heel anders. Het grootste verschil: een privé zwemschool focust zich vooral op 1op1 lessen of lessen in zeer kleine groepjes (denk aan 4 a 5 per groepje). Een reguliere zwemschool daarentegen, geeft les aan grotere groepen (denk aan minimaal 6 per groepje).

Naast de groepsgrootte zit er ook verschil bij de lesgevers zelf. Lesgever van een privé zwemschool hanteren een andere manier lesgeven dan bij reguliere zwemlessen. Bij een privé zwemschool staat de motoriek van één kind centraal, bij een reguliere zwemschool staat het eindresultaat centraal. Dit lijkt een klein verschil maar maakt in de manier van lesgeven wel degelijk verschil. Dit is vaak zichtbaar in het verschil van doorschuiven in badjes.

Reguliere zwemscholen werken vaak met een wekenplanning waarbij groepjes (zo veel mogelijk) in zijn geheel doorgeschoven worden. Hier wordt gekeken naar het eindresultaat per badje en daar vervolgens een planning (weekaantal) aan gekoppeld. Binnen deze periode dient de lesgever de groep klaar te stomen voor een doorstroom. Als voordeel heeft dit dat lessen mooi gestroomlijnd zijn met een duidelijk begin- en eindpunt. Als nadeel brengt dit met zich mee dat kinderen die meer moeite hebben met één bepaald onderdeel, hier niet meer tijd voor kunnen krijgen.

Bij privé zwemscholen staat het cognitieve en motorische aspect van één kind centraal. Er wordt hier niet gekeken naar het zo snel mogelijk doorsturen, maar meer naar wanneer het kind er klaar voor is. Hierdoor kan er juist vooral geoefend worden op datgene waar het kind meer aandacht voor nodig heeft. Als voorbeeld: gaat op de rug zwemmen heel goed maar is de buik nog lastig, dan wordt hier meer de nadruk op gelegd. Zo wordt de tijd in een privé les nuttig besteed. Deze vorm van lesgeven is enkel mogelijk als de groepjes klein zijn.

Een kritiekpunt van ouders is vaak, dat ze een nummertje zijn en dat ze zich moeten aanpassen aan de reguliere zwemschool. Wij, als privé zwemschool, doen dit precies andersom. Personal Swim Kidz stemt de manier van lesgeven af op de hulpvraag van de ouders. De hulpvraag kan draaien om angst, zwemproblemen of gewoon het verbeteren van de algemene techniek.

Hoe zien de lessen eruit?
Zwemlessen kunnen per zwemschool flink variëren. Daar waar de ene les 60 minuten duurt, geeft een andere zwemschool 30 minuten les. Dit is lastig, aangezien de spanningsboog per kind kan variëren. Hierdoor is er bij Personal Swim Kidz bewust gekozen voor 30 minuten les. Voorheen was 45 minuten les, echter zagen we dat kinderen na 30 minuten zwemles, de concentratie verloren en foutjes gingen maken. Hierdoor waren de laatste 15 minuten minder efficiënt en was het gevaar op het insluipen van verkeerde techniek groter. De volgende les begint dan eerst met foutjes corrigeren van de voorgaande les en dat is zonde. Door de lessen terug te draaien naar 30 minuten, wordt er precies gestopt wanneer de concentratie wegzakt en is iedere les optimaal benut.

Toch voelt het voor veel ouders of ze meer moeten betalen voor minder lesuren. De kinderen liggen immers minder minuten in het water. Toch is deze vergelijking niet helemaal waar. Groepjes van 10 kinderen is bij een reguliere zwemles heel gebruikelijk. Als we uitgaan van 45 minuten les zoals de meeste regulieren zwemscholen hanteren, dan blijft hier vaak 35 actieve minuten van over (vaak is eerste en/of laatste 5 minuten spelen en opstart/afsluiten van de les).

Omgerekend betekent dit, dat ieder kind maximaal 3,5 minuut aandacht van de zwemdocent kan krijgen. Uiteraard zijn er kinderen die de overige 41,5 minuten zich goed kunnen concentreren op de opdracht maar als er puur gekeken wordt naar individuele aandacht, is 3,5 minuut natuurlijk erg kort.

Doordat onze groepjes maximaal uit 4 kinderen bestaan en de lessen 30 actieve minuten bevatten, betekent dit dat ieder kind 7,5 minuut aandacht kan krijgen. Klein verschil zo op het eerste oog maar dit is dus meer dan het dubbele. Omgerekend per maand, is dit een volle les meer aandacht. Het grote verschil in aandacht zit natuurlijk in de 1op1 lessen. Hierbij heeft het kind 30 minuten volle aandacht van de docent en is het insluipen van foutjes haast niet mogelijk.

Onze lesgevers zijn tijdens onze zwemlessen altijd in het water aanwezig. Dit versterkt de band met het kind enorm en geeft een veilig gevoel. De lesgever is immers altijd bij je in de buurt. Bijkomend voordeel hierin is dat lesgevers alles kunnen voordoen en meebewegen/vasthouden indien nodig.

Tijdens onze zwemlessen mogen de ouders aan de badrand aanwezig zijn. Aan het eind van de zwemles komen de zwemdocenten bij de ouders individueel langs voor een korte samenvatting. De zwemdocent kan u vertellen wat erg goed ging, en waar nog even op geoefend mag worden. We maken ruimte voor al uw vragen. Hierdoor bent u als ouder precies op de hoogte van de voortgang van uw kind. Dit maakt zelf oefenen met uw kind alleen maar makkelijker.

Is het iets voor ons?
Personal Swim Kidz is voor ieder kind mogelijk en effectief. Doordat de weg naar het diploma snel en duidelijk is, heeft ieder kind hier voordeel aan. Daarnaast zijn we gespecialiseerd in kinderen die extra begeleiding nodig hebben. Kinderen met een autistisch spectrum, gedrag- en leerstoornissen of angsten kunnen wij helpen door duidelijke en persoonsgerichte opdrachten te geven.

Wat zijn de kosten?
Een privé zwemschool is niet duurder, maar juist goedkoper! Door de prijzen per les lijkt een privé zwemschool een stuk duurder maar onderaan de streep ben je vaak voordeliger uit. Bij een reguliere zwemschool heeft een kind gemiddeld tussen de 60 en 120 lesuren voordat het kind op kan voor het A-diploma. Door onze intensieve lessen ligt dit gemiddelde voor het behalen van het A-diploma rond 25 lessen. Dit betekent omgerekend:

Regulier zwemschool: (gemiddeld) 90 lesuren x 11,- euro (gemiddeld per les) = €990,-.
Personal Swim Kidz: (gemiddeld) 25 lesuren x 25 euro (1op4 lessen) = €625.

Waarom zou ik kiezen voor een privé zwemschool als Personal Swim Kidz?
Bij Personal Swim Kidz ligt alle aandacht bij u en uw kind. Door de individuele lessen en kleine groepslessen worden prikkels maximaal verminderd. De intensiviteit en niveau van de lessen liggen erg hoog, en er is een directe communicatie tussen lesgever en ouder.

Tot slot blijkt privé zwemmen gemiddeld ook nog eens goedkoper en sneller!